Toimintaryhmät

Sudenpentu-, seikkailija- ja tarpojaryhmät kokoontuvat kerran viikossa kolollamme Munkkiniemen kirkon kellarissa osoitteessa Tiilipolku 6. Kaikkiin toimintaryhmiimme mahtuu tällä hetkellä mukaan. Myös johtajaikäiset (15-vuotiaat ja sitä vanhemmat) ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti koulujen lukukausien aikana, eikä loma-aikoina yleensä ole kokouksia. Tarkempia tietoja saa oman ryhmän johtajalta.

Syksyn 2020 kokoukset alkavat koulujen alettua elo–syyskuussa. Kokousajat päivitetään tälle sivulle lähempänä syksyn toiminnan alkamista.


Sudenpennut 7-9 v.

Sudenpentulaumat syksy 2019–kevät 2020

Ilvekset (1.-luokkalaiset) ti 17.00–18.00

Johtaja:


Harmaat sudet (2.-luokkalaiset) ke 17.30–18.30

Johtaja:


Aarnikopla (3.-luokkalaiset) to 17.30–18.30   

Johtajat: Kristina Lagerroos

Sudenpennut ova
t 7–9-vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela.
Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa.

Mustissa Veljissä toimii syksyllä 2019 kolme sudenpentulaumaa.


Seikkailijat 10-12 v.

Seikkailijajoukkueet syksy 2019–kevät 2020

Melonimiehet (4.-luokkalaiset) to 18.30–20.00

Johtajat: Perttu Peltoniemi, Tuomas Hirvonen


Tuplajuustot (5.- ja 6.-luokkalaiset, entiset Bisnesteletapit, entiset Seikkailijasudet) ma 17.30–18.30

Johtaja: Alvar Nugraha
Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana
tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!

Mustissa Veljissä toimii syksyllä 2019 kaksi seikkailijajoukkuetta.


Tarpojat 12-15 v.

Tarpojavartiot syksy 2019–kevät 2020

Pingviinit (7.-luokkalaiset) ma 18.30–20.00

Johtajat: Alvar Nugraha, Kristo Paasovaara


Selviytyjät (8.–9.-luokkalaiset) ma 18.30–20.00

Johtajat: Daniel SokolowskiTarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.

Mustissa Veljissä toimii syksyllä 2019 kaksi tarpojavartiota.


Samoajat 15-17 v.

Samoajaryhmät syksy 2019–kevät 2020Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4–12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.

Mustissa Veljissä ei toimi syksyllä 2019 samoajaryhmiä.
Vaeltajat 18-22 v.

Vaeltajien ryhmät syksy 2019–kevät 2020

Vaeltajien vartio RV kokoontuu sopimuksen mukaan.


Va
eltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.