Toimintaryhmät

Sudenpentu-, seikkailija- ja tarpojaryhmät kokoontuvat kerran viikossa kolollamme Munkkiniemen kirkon kellarissa osoitteessa Tiilipolku 6. Kaikkiin toimintaryhmiimme mahtuu tällä hetkellä mukaan. Myös johtajaikäiset (15-vuotiaat ja sitä vanhemmat, myös partiotoiminnasta kiinnostuneet aikuiset) ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti koulujen lukukausien aikana, eikä loma-aikoina yleensä ole kokouksia. Tarkempia tietoja saa oman ryhmän johtajalta.


Sudenpennut 7-9 v.

Sudenpentulaumat syksy 2020–kevät 2021

Ilvekset (1.–2.-luokkalaiset) ma 17.30–18.30

Johtajat: Karo Oksa


Harmaat sudet (3.-luokkalaiset) ti 17.30–18.30

Johtajat: Maiju Härmä, Heidi TuhkanenSudenpennut ova
t 7–9-vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela.
Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa.

Mustissa Veljissä toimii keväällä 2021 kaksi sudenpentulaumaa.


Seikkailijat 10-12 v.

Seikkailijajoukkueet syksy 2020–kevät 2021

Vegeketut (4.-luokkalaiset, entinen Aarnikopla) ke 18.00–19.00

Johtajat: Kristina Lagerroos


Melonimiehet (5.–6.-luokkalaiset) ke 19.00–20.00

Johtajat: Ferrix Hovi, Jere Saarela
Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana
tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!

Mustissa Veljissä toimii keväällä 2021 kaksi seikkailijajoukkuetta.


Tarpojat 12-15 v.

Tarpojavartiot syksy 2020–kevät 2021

Tuplajuustot (7.-luokkalaiset) ke 17.30–18.45

Johtajat: Jere Saarela


Pingviinit (8.-luokkalaiset) ma 18.30–20.00

Johtajat: Erno Laakso, Leo Norilo, Karo Oksa
Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.

Mustissa Veljissä toimii keväällä 2021 kaksi tarpojavartiota.Samoajat 15-17 v.

Samoajaryhmät syksy 2020–kevät 2021


Selviytyjät (9.-luokkalaiset)

(toimii yhdessä Vuoren Valppaat -lippukunnan kanssa)

Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4–12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.

Mustien Veljien tarpojat toimivat keväällä 2021 yhdessä munkkivuorelaisen Vuoren Valppaat -lippukunnan kanssa.
Vaeltajat 18-22 v.

Vaeltajien ryhmät syksy 2020–kevät 2021

Vaeltajien vartio RV kokoontuu sopimuksen mukaan.


Va
eltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.