TOIMINTARYHMÄT

Toimintaryhmät

Sudenpentu-, seikkailija- ja tarpojaryhmät kokoontuvat kerran viikossa kolollamme Munkkiniemen kirkon kellarissa osoitteessa Tiilipolku 6. Kaikkiin toimintaryhmiimme mahtuu tällä hetkellä mukaan. Myös johtajaikäiset (15-vuotiaat ja sitä vanhemmat, myös partiotoiminnasta kiinnostuneet aikuiset) ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti koulujen lukukausien aikana, eikä loma-aikoina yleensä ole kokouksia. Tarkempia tietoja saa oman ryhmän johtajalta.

Kokoukset alkavat joululoman jälkeen pääsääntöisesti 17.1.2022 alkavalla viikolla, jolleivät ryhmien johtajat muuta ilmoita.

Sudenpentulaumat syksy 2021–kevät 2022

Makaronihait (1.-luokkalaiset, Mustien Veljien ja Kirisiskojen yhteisryhmä) ma 17.30–18.30

Johtajat: Jere Saarela, Alisa Alhonen (Kirisiskot), Julia Lehtinen (Kirisiskot), Mila Renfors (Kirisiskot), Juuso Innanen


Ilvekset (2.–3.-luokkalaiset) ma 17.30–18.30

Johtajat: Kasper Malm, Olli Pesonen, Max Neuvonen

Sudenpennut ovat 7–9-vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa.

Mustissa Veljissä toimii keväällä 2021 kaksi sudenpentulaumaa.

Seikkailijajoukkueet syksy 20212022

Harmaat sudet (4.-luokkalaiset) ke 17.45–19.00

Johtajat: Heidi Tuhkanen, Alex Hihnala, (Kristina Lagerroos)

Vegeketut (5.-luokkalaiset) ke 17.45–19.00

Johtajat: Kristina Lagerroos, Alex Hihnala, (Heidi Tuhkanen)

Melonimiehet (6.–7.-luokkalaiset) to 18.30–19.30 (uusi aika 1.1.2022 alkaen)

Johtajat: Olli Pesonen, Karo Oksa

Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!

Mustissa Veljissä toimii syksyllä 2021 kolme seikkailijajoukkuetta.

Tarpojavartiot syksy 2021–kevät 2022

Tuplajuustot (8.-luokkalaiset) ti 18.30–20.00 (uusi aika 1.1.2022 alkaen)

Johtajat: Jere Saarela

Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.

Mustissa Veljissä toimii syksyllä 2021 yksi tarpojavartio.

Samoajaryhmät syksy 2021–kevät 2022

Pingviinit (9.-luokkalaiset) parittomat viikot ma 18.30–20.00Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4–12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.

Mustissa Veljissä toimii syksyllä 2021 yksi samoajaryhmä.

Vaeltajien ryhmät syksy 2021–kevät 2022

Vaeltajien vartio RV kokoontuu sopimuksen mukaan.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.