TOIMINTARYHMÄT

Sudenpentu-, seikkailija- ja tarpojaryhmät kokoontuvat kerran viikossa kolollamme Munkkiniemen kirkon kellarissa osoitteessa Tiilipolku 6. Kaikkiin toimintaryhmiimme mahtuu tällä hetkellä mukaan. Myös johtajaikäiset (15-vuotiaat ja sitä vanhemmat, myös partiotoiminnasta kiinnostuneet aikuiset) ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti koulujen lukukausien aikana, eikä loma-aikoina yleensä ole kokouksia. Tarkempia tietoja saa oman ryhmän johtajalta.

Uudet jäsenet ovat tervetulleita tutustumaan toimintaamme viikkokokoukseen ja puhumaan sen yhteydessä ryhmän johtajan kanssa. Täyttäkää myös jäsenhakemuslomake! 

Ainoastaan ensimmäisen vuoden sudenpentujen ryhmässä (Pizzapöllöt) ei valitettavasti tällä hetkellä ole tilaa uusille jäsenille, koska tahdomme varmistaa, ettei yhtä ryhmänjohtajaa kohti ole liian monta lasta. Myös täynnä oleviin ryhmiin voi kuitenkin ilmoittautua jonoon. (Jonon ohi voi myös päästä, jos jonottajan vanhemmista tai heidän tuttavapiiristään löytyy lisää aikuisia järjestämään viikkotoimintaa, joko täynnä olevaan tai johonkin toiseen ryhmään. Partiota ei tarvitse osata ennestään vaan kaikkeen on tarjolla koulutusta ja opastusta sekä valmis partio-ohjelma! Jos olet vähänkin kiinnostunut, niin otathan yhteyttä Mustien Veljien aikuisluotsiin Kenrick Binghamiin ja jutellaan lisää.)

Sudenpentulaumat syksy 2022–kevät 2023

Pizzapöllöt (1.-luokkalaiset) ma 17.30–18.30
RYHMÄ TÄYNNÄ! (ks. yllä)

Johtajat: Juuso Innanen, Aaro Eela, Terho Raami


Makaronihait (2.-luokkalaiset) ke 19.00–20.00

Johtajat: Jere Saarela, Kasper Malm


Ilvekset (3.–4-luokkalaiset) ma 17.30–18.30

Johtajat: Miilo Hennah, Max Neuvonen, Olli Pesonen

Sudenpennut ovat 7–9-vuotiaita partiolaisia, joiden ryhmää kutsutaan laumaksi. Laumaa johtaa tehtävään koulutettu aikuinen, akela.

Leikit, seikkailut ja tarinat ovat sudenpentutoiminnassa tärkeitä. Viikottaisissa laumailloissaan lauma oppii juttuja, joita ei koulussa opeteta. Lisäksi sudenpennut tapaavat toisiaan retkillä ja muissa partiotapahtumissa kuten kesäleirillä ja sudenpentujen partiotaitokilpailuissa.

Mustissa Veljissä toimii syksyllä 2022 kolme sudenpentulaumaa.

Seikkailijajoukkueet syksy 2022–2023

Lentävät lohet (ent. Paremmat henkilöt™, 5.–6-luokkalaiset) ke 17.30–18.45

Johtajat: Alex Hihnala, Kasper Malm, Eelis Eyraud


Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita partiolaisia. Seikkailijoiden ryhmä on 10–15 hengen joukkue, joka jakaantuu kahteen tai kolmeen vartioon. Kukin seikkailija saa vuorollaan opetella johtamista eli toimia vartionjohtajana tilanteissa, joissa toimitaan pienryhmissä eli vartioissa.

Seikkailijat opettelevat partion perustaitoja ja retkeilevät paljon. Lisäksi seikkailijajoukkueiden ohjelmaan kuuluu taitomerkkejä sekä partiotaitokisoihin osallistumista. Seikkailija matkaa tutkimusmatkailijan lailla: retkikeittimet, ensiapu, rakentelu ja solmut tulevat seikkailijoille tutuiksi!

Mustissa Veljissä toimii syksyllä 2022 yksi seikkailijajoukkue.

Tarpojavartiot syksy 2022–kevät 2023

Rotta (7.–8.-luokkalaiset) to 18.15–19.45

Johtajat: Karo Oksa, Antti Ranki


Tarpojiksi kutsutaan 12–15-vuotiaita partiolaisia. Tarpojat toimivat viikoittain kokoontuvissa vartioissa, tytöt ja pojat omissaan. Vartiossa on 4–12 tarpojaa. Tarpojavartiota johtaa samoaja, jonka tukena toimii aikuinen, luotsi.

Mustissa Veljissä toimii syksyllä 2022 yksi tarpojavartio.

Samoajaryhmät syksy 2022–kevät 2023

Tuplajuustot ja Pingviinit (9.-luokkalaiset ja vanhemmat samoajat) ma 18.30–20.00

Johtajat: Jere Saarela


Samoajat ovat 15–17-vuotiaita partiolaisia. He jakautuvat sukupuolen mukaan 4–12 samoajan vartioihin. Vartiot kokoontuvat viikoittain. Samoajien vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vertaisjohtaja. Tehtävään koulutettu aikuinen johtaja, luotsi, suunnittelee toimintaa yhdessä vartionjohtajan kanssa, tukee vartionjohtajaa tehtävässään ja huolehtii tämän osaamisesta.

Samoajien ohjelmaan kuuluu olennaisena osana ryhmänohjaajakoulutus ja johtamisharjoittelu. Samoajat toimivat tarpojaikäisten vartionjohtajina.

Mustissa Veljissä toimii syksyllä 2022 yksi samoajaryhmä.

Vaeltajien ryhmät syksy 2022–kevät 2023

Vaeltajien vartio RV kokoontuu sopimuksen mukaan.

Vaeltajavartion vartionjohtajana toimii samaan ikäkauteen kuuluva vaeltaja. Ikäkauden aikuinen, luotsi, ohjaa vaeltajan henkilökohtaisen kehityssuunnitelman eli vaelluskartan tekemistä ja toteutumista.

Vaeltajat, 18–22-vuotiaat, toimivat projektien mukaisissa ryhmissä tai oman tai naapurilippukunnan vaeltajien kanssa kaikki yhdessä. Vaeltajaryhmä, vartio, on yhteisryhmä, jossa on 3–5 vaeltajaa. Vaeltajat kokoontuvat kerran tai kaksi kuussa.